Chào mừng quý anh chị và các bạn ghé thăm KC24!

KC24 là một tổ chức được sinh ra để thúc đẩy sự phát triển và quản trị tri thức cho cộng đồng nói chung và nghề quản trị nhân sự nói riêng. Để đạt được điều này công ty sẽ trở thành đơn vị có nhiều sản phẩm Quản trị tri thức, miễn phí và có tính ứng dụng nhất cho cộng đồng.

Với hoài bão và tầm nhìn như vậy, chúng tôi đã và đang liên tục cung cấp nguồn lực để duy trì và phát triển cộng đồng, đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu tạo ra nhiều sản phẩm mới hữu ích cho khách hàng, gia tăng lợi ích cho nhân viên và cổ đông. Và chúng tôi không để bất cứ ai mới gia nhập nghề Quản trị Nhân sự phải bơ vơ không có sự giúp đỡ cả về tri thức cũng nhơ cơ hội trưởng thành trong nghề.

… Vui lòng xem chi tiết tại: Giới thiệu về KC24