BTL01 – Danh mục tài liệu tài liệu mẫu ISO 9000 trong nhà máy dệt may.
BTL02 – Bộ tài liệu Quản lý nhân sự của 1 tập đoàn CNTT
BTL03 – Bộ tài liệu 5s áp dụng cho các công ty
BTL04 – Bộ tài liệu của 1 công ty trong lĩnh vực công nghiệp.
BTL05 – Tài liệu hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
BTL06 – Hệ thống bản mô tả công việc ( update )
BTL07-Tài liệu ISO 9000 trong các CQ hành chính sự nghiệp.
BTL08 – Hệ thống bài thi tuyển dụng ( update )
BTL09 – Đánh giá công việc theo KPI ( update )
BTL10 – Quản trị và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp BSC ( Balanced Scoredcard Deployment )
BTL11 – Bản
Từ điển năng lực ( update )
BTL12 –
bộ tài liệu quy trình quản trị nhân sự ( update )
BTL13 – Tai lieu quan tri hanh chinh ( new )
BTL14 – Bo tai lieu dao tao noi bo ( new )
BTL15 – Tai lieu ung dung quan tri hanh chinh nhan su ( new )
BTL16 – Bo cau hoi tuyendung mau ( new )
BTL17 – SA8000 ( new )
BTL18 – Đề thi đánh giá năng lực nhân viên của F( new )
BTL19 – Cac tai lieu cua BHXH
BTL20 – Cac mau thu tieng anh thuong duoc dung trong nhan su
BTL21 – Quy trinh headhunter
BTL22 – Quy trinh quan tri nhan su bang tieng anh
BTL23 – BH That nghiep Demo BTL24 – ISO cua 1 cong ty xay dung
BTL24 – Thue thu nhap ca nhan
BTL26 – Phan mem HRM
BTL27 – Luat lao dong
BTL28 – Ct thuc tap va giam sat kd tre Nestle
BTL29 – Cac loai quy dinh quyet dinh chinh sach
BTL30 – Cac van ban quy dinh huong dan luong toi thieu

Chi tiết về các bộ tài liệu vui lòng click vào link: kinhcan.net/hrform

Lưu ý: Nếu ủng hộ 3 bộ tài liệu với số vốn là 990.000 VND, ACE sẽ được sở hữu toàn bộ số tài liệu trên.